Wednesday, November 23, 2005

Ett försök i alla fall

Vi får se hur det här går på svenska.

Egentligen tänkte jag att inte skriva om Bloggforum 3.0 eftersom det finns många andra som kan det bättre än jag, typ Fredrik. Och även Eff skriver om den, fast han var inte där. Jag är dock säkert att ni skulle vara jätte intresserade att få veta att han är väldigt förtjust i Isobels snyggt utseende (och ost, förresten).

Moment 3, "Media - Håller bloggar på att äta upp media, eller äter media upp bloggarna?" var väldigt intressant. Panelen bestod av Sigge Eklund, Isobel Hadley-Kamptz, Helle Klein, Elin Sandström, och moderator Per Gudmundson. En sak de diskuterade var hur man drar gränsen mellan "privat" och "offentligt" i arbetslivet. Vad är man tillåtan att skriva som "sig själv" i ens blogg om man jobbar som journalist, till exempel?

Diskussionen gick vidare i moment 4 med Loïc Le Meur från SixApart. Han hävde att konsumenterna inte vill längre skiljer mellan näringslivsrepresentant som affärsman (eller affärskvinna) och som person. De (konsumenterna) vill inte ha en snygg PR kampanj som visar den glänsande bilden. De vill ha det verkliga förhållandet. Sanningen, helt enkelt.

Nu kommer vi till min egen utgångspunkt (och även inspirationen till detta inlägg). Jag har valt att skriva den här bloggen "Kommissarie Femina Curiosa" anonymt. Inte för att jag är skäms på det jag skriver, utan att det kan orsaka några praktiska problem i mitt eget liv om vissa personer skulle ramla över mina sidor.

Jag använder ganska mycket humor och sarkasm i det jag skriver. Och jag menar inte illa. Anledningen till att jag inte vill att "Meat Man" tex skulle läser den här bloggen har mer att göra med inlägg som det här, där jag erkänner att jag verkligen undrar vad han har som avsikt mot mig och vårt "vänskap." Man ville ju spelar under lika villkor och det är klart att han har en fördel framför mig om han får läsa min hemlig dagbok på nätet. Jag känner honom ganska väl och tycker att han faktiskt skulle hålla med att det här är roligt. (Han refererar till hans…umm…kropp…som kött).

Hur som helst ville jag egentligen säger någonting om Curiosa "som persona" och Curiosa "som person." Det har med identitet att göra, och man är olika saker i olika sammanhang. Jag som person och jag som författare är inte samma sak. Här kan jag vara bitchig och kaxig på ett sätt som man inte kan vara i vardagslivet. Jag är faktiskt ganska snällt i verkligheten. (Really!) Men, men…

Det jag vill verkligen skriva är att jag kommer ALDRIG att skriva någons namn eller avslöja nåt känslig som kunde verkligen såra någon. Jag tror att någon kanske kunde ha missförstått mina avsikter med den här bloggen. Jag tycker inte om att jag är coolare än alla killar eller att jag kan få vem som helst. Det är inte en "bimboblogg" som det kallas några dagar sen.** (Det är inte heller en ”sexblogg” för den delen.) Det är mitt sätt att släppa ut ångan.

God forbid anyone take anything I write here too seriously.

Värför jag valde att skriva det här inlägg på svenska har jag ingen aning om. Hoppas att det är iaf begripligt. (Ni får jätte gärna rätta mig! Det här är nåt slags experiment i det svenska språket.)

**Jag har pratat med personen som uppfann termen ”bimboblogg” och vi har till slut kommit överens. Han är faktiskt en snäll (och intelligent) människa.

72 Comments:

Blogger oscar said...

du skriver bättre svenska än mig tror jag, fantastiskt. Hur länge har du bott här?

4:36 PM  
Blogger Curiosa said...

tack oscar. jag har bott här i tre och halv år.

5:15 PM  
Blogger Supernova said...

bra blogg. jag är fast.

5:24 PM  
Anonymous Anonymous said...

Jag har en hypotes: Du skriver på svenska när du vill vara riktigt anonym (kanske dina kollegor eller andra toy-boys inte förstår så bra svenska)? :P

En amerikan i Stockholm och CIA plan som landar och lyfter från Arlanda. Plotten tätnar.

Sen har vi ju tonto som dök upp som gubben i lådan... fishy fishy :>

7:30 PM  
Anonymous Anonymous said...

Jag tycker du skriver ruskigt bra. Och då talar jag inte bara om svenskan, utan som skribent. Otroligt underhållande blogg. Min favvis. Önskar jag kommit på din idé själv. ;) Konceptet är grymt!Men jag skriver ju under eget namn... aldrig försent att öppna en diskret till under alias. Fast du gör redan detta så himla bra!

2:47 AM  
Blogger Bitter said...

Du skriver fantastiskt bra svenska, såväl grammatiskt som litterärt!

10:26 AM  
Blogger Curiosa said...

tack tack allihop!

2:51 PM  
Blogger solskensgrabben said...

Hallå, var är du?

Saknad. Min dag är inte komplett utan dig.

9:01 PM  
Blogger Unknown said...

I was perusing your article and thought about whether you had considered making a digital book on this subject. You're composing would offer it quick. You have a great deal of composing ability. Buy to Let Property Tax Advisors

7:24 PM  
Blogger tamsi said...

A debt of gratitude is in order for this article extremely supportive. much appreciated. Buy to Let Property Tax Advice

6:35 AM  
Blogger tamsi said...

New site is solid. A debt of gratitude is in order for the considerable exertion. high DA backlinks

8:12 PM  
Blogger tamsi said...

Intriguing post. I Have Been pondering about this issue, so a debt of gratitude is in order for posting. Really cool post.It 's truly extremely pleasant and Useful post.Thanks Buy to Let Tax Advisor

7:28 AM  
Blogger tamsi said...

This comment has been removed by the author.

7:49 PM  
Blogger tamsi said...

Pleasant to be going by your web journal again, it has been months for me. Well this article ive been sat tight for consequently long. i need this article to complete my task inside of the staff, and it has same subject together with your article. Much obliged, pleasant offer. Buy to Let Property Tax Advice London

7:49 PM  
Blogger tamsi said...

I concede, I have not been on this site page in quite a while... be that as it may it was another delight to see It is such a vital subject and overlooked by such a variety of, even experts. experts. I thank you to help making individuals more mindful of conceivable issues. Property Tax Accountant

7:57 AM  
Blogger tamsi said...

I wish more writers of this sort of substance would take the time you did to investigate and compose so well. I am exceptionally awed with your vision and knowledge. Property Tax Advice

9:07 AM  
Blogger Unknown said...

A debt of gratitude is in order for the post and incredible tips..even I likewise feel that diligent work is the most critical part of getting achievement.. Property Tax Advisors

10:43 PM  
Blogger tamsi said...

Extraordinary things you've generally imparted to us. Simply continue written work this sort of posts.The time which was squandered in going for educational cost now it can be utilized for studies.Thanks Tax on Buy to Let Property

9:30 AM  
Blogger tamsi said...

I truly adored perusing your online journal. It was exceptionally all around wrote and simple to undertand. Not at all like extra online journals I have perused which are truly not tht great. I likewise discovered your posts extremely fascinating. Truth be told subsequent to understanding, I needed to go demonstrat to it to my companion and he ejoyed it also! Tax Investigation Accountants

9:17 AM  
Blogger tamsi said...

Really decent post. I just discovered your weblog and needed to say that I have truly delighted in searching your blog entries. After all I'll be subscribing to your food and I trust you compose again soon! Tax Investigation Advisors

9:49 AM  
Blogger Unknown said...

You know your activities emerge of the group. There is something exceptional about them. It appears to me every one of them are truly splendid! Tax Investigation Self Assessment

4:20 AM  
Blogger tamsi said...

i truly like this article please keep it up. Tax Investigation Specialists

1:39 PM  
Blogger tamsi said...

Much thanks to you for exceptionally usefull data.. Tax Investigation Self Employed

3:00 PM  
Blogger Unknown said...

I am extremely delighted in for this online journal. Its an educational subject. It help me all that much to take care of a few issues. Its chance are so incredible and working style so fast. Tax Investigation Accountants

10:20 PM  
Blogger tamsi said...

Howdy! A debt of gratitude is in order for the considerable data you havr gave! You have touched on crucuial focuses! Tax Investigation Advisors

1:58 PM  
Blogger tamsi said...

Simply respecting your work and considering how you dealt with this web journal so well. It's remarkable to the point that I can't stand to not experience this significant data at whatever point I surf the web! Tax Investigation Specialists

1:02 PM  
Blogger tamsi said...

Hi. I discovered your online journal utilizing msn. This is a to a great degree elegantly composed article. I will make certain to bookmark it and come back to peruse a greater amount of your helpful data. A debt of gratitude is in order for the post. I'll absolutely rebound. Tax Investigation Self Assessment

2:01 PM  
Blogger tamsi said...

I high value this post. It's elusive the great from the awful once in a while, yet I think you've nailed it! would you brain overhauling your web journal with more data? Tax Investigation Self Employed

6:58 PM  
Blogger tamsi said...

Totally awesome posting! Loads of valuable data and motivation, both of which we all need!Relay welcome your work. Revenue Tax Investigation

6:20 PM  
Blogger tamsi said...

I truly value this awesome post that you have accommodated us. I guarantee this would be gainful for the greater part of the general population. Tax Investigation Self Employed

9:35 AM  
Blogger tamsi said...

Howdy. I discovered your site utilizing msn. This is an extremely elegantly composed article. I'll make sure to bookmark it and return to peruse a greater amount of your valuable data. A debt of gratitude is in order for the post. I'll unquestionably return. Tax Investigation Accountants

1:16 PM  
Blogger tamsi said...

Much appreciated such a great amount for this data. I need to tell you I agree on a few of the focuses you make here and others might require some further survey, however I can see your perspective. Tax Investigation Advisors

1:56 PM  
Blogger tamsi said...

I might want to say this online journal truly persuaded me to do it! Much appreciated, great post. Tax Investigation Specialists

1:47 PM  
Blogger tamsi said...

Positive site, where did u think of the data on this posting? I'm satisfied I found it however, sick be inquiring soon to discover what extra posts you incorporate. Revenue Tax Investigation

2:26 PM  
Blogger tamsi said...

I welcomed your work exceptionally thanks Tax Investigation Accountants

6:26 PM  
Blogger tamsi said...

Howdy. I discovered your web journal utilizing msn. This is an extremely elegantly composed article. I'll make certain to bookmark it and return to peruse a greater amount of your helpful information. A debt of gratitude is in order for the post. I'll certainly return. Tax Investigation Self Assessment

2:09 PM  
Blogger tamsi said...

Transcription Service at 70 cents per audio minute for lectures, business calls, interviews transcription agency

1:06 PM  
Blogger tamsi said...

I'm happy to see the considerable point of interest here!. Crawley Accountants

1:50 PM  
Blogger tamsi said...

Your article has aroused a great deal of positive hobby. I can see why since you have made such a decent showing of making it intriguing. Accountants Crawley

1:32 PM  
Blogger tamsi said...

Pretty nice post. I just stumbled upon your weblog and wanted to say that I have really enjoyed browsing your blog posts. After all I’ll be subscribing to your feed and I hope you write again soon! Forest Row Accountants

2:29 PM  
Blogger tamsi said...

I appreciate what you have done here. I like the part where you say you are doing this to give back however I would expect by every one of the remarks this is working for you too. Capital Gains Tax Advice

12:38 PM  
Blogger tamsi said...

I've perused some well done here. Certainly worth bookmarking for returning to. I amaze the amount of exertion you put to make such an extraordinary enlightening site. Property Tax Advisor

1:42 PM  
Blogger tamsi said...

I experience serious difficulties my contemplations on substance, yet I truly felt I ought to here. Your article is truly awesome. I like the way you composed this dat Self Assessment Tax Return Accountants

11:01 AM  
Blogger tamsi said...

I truly delighted in perusing this post, huge fan. Keep doing awesome me when would you be able to distribute more articles or where would I be able to peruse more on the subject? Self Assessment Tax Return Accounts

1:57 PM  
Blogger tamsi said...

Your substance is completely splendid from numerous points of view. I think this is drawing in and educational material. Much obliged to you such a great amount for thinking about your substance and your perusers. Self Assessment Tax Return

6:59 PM  
Blogger tamsi said...

I think this is a really good site. You definately have a fabulous grasp of the subject matter and explain it great. filing my Self Assessment Tax Return

1:08 PM  
Blogger tamsi said...

I truly thank you for the profitable data on this incredible subject and anticipate more extraordinary posts. Much appreciated for getting a charge out of this magnificence article with me. I am valuing it all that much! Anticipating another extraordinary article. Good fortunes to the creator! All the best! help with Self Assessment Tax Return

11:47 AM  
Blogger zeeshanarain said...

You are very brave focuses in this article. I would have never thought to be any of these in the event that I didn't run over this. Much appreciated!. دانلودفیلم

4:40 PM  
Blogger IMTiiz said...

This is only the data I am discovering all around. A debt of gratitude is in order for your website, I simply subscribe your web journal. This is a decent blog.. Pediatric dentistry in Goodyear Az

4:13 PM  
Blogger tamsi said...

TKS Industrial offers world-class paint systems: paint booths, robots, pretreat and e-coat, sealer, inspection, and industrial paint ovens for industrial manufacturing clients in the Automotive, Aerospace, and Heavy Trucking industries. tks taikisha

8:17 PM  
Blogger tamsi said...

Keep doing awesome read few posts on this site and I imagine that your online journal is exceptionally fascinating and has sets of phenomenal data. East Grinstead Accountants

7:14 PM  
Blogger tamsi said...

pleasant post, stay aware of this fascinating work. It truly regards realize that this subject is being secured likewise on this site so cheers for setting aside time to talk about this! East Grinstead Accountants

7:15 PM  
Blogger tamsi said...

I read that Post and got it fine and useful. Crawley Accountants

8:35 PM  
Blogger tamsi said...

Great article, much obliged for assembling this! This is clearly one incredible post. A debt of gratitude is in order for the important data and bits of knowledge you have so given here. Crawley Accountants

8:39 PM  
Blogger IMTiiz said...

Eminently composed article, if just all bloggers offered the same substance as you, the web would be an obviously better place.. Forest Row Accountants

2:46 AM  
Blogger tamsi said...

I adore this online journal!! The glimmer up the top is wonderful!! Lingfield Accountants

8:31 PM  
Blogger tamsi said...

Much thanks for the sharing! COOL.. Lingfield Accountants

8:31 PM  
Blogger Shahmeer khan said...

i cherish perusing this article so beautiful!!great work! Crawley Accountants

12:34 PM  
Blogger tamsi said...

Awesome review, I am a major adherent to remarking on online journals to illuminate the website scholars realize that they've added something beneficial to the internet!.. Crawley Accountants

6:49 PM  
Blogger Shahmeer khan said...

An entrancing examination is worth remark. I surmise that it is best to compose additional on this matter, it won't be a forbidden theme however for the most part individuals are insufficient to chat on such points. To the following. Here's to you Capital Gains Tax advice Accountants

4:13 PM  
Blogger Shahmeer khan said...

Howdy! Pleasant stuff, do update me as often as possible when you post again something like this! Capital Gains Tax advice Accountants

4:13 PM  
Blogger smithseo said...

You're the best to share us about this redesign. Trust you won't get tired on making posts as enlightening as this. Capital Gains Tax Advice

12:38 PM  
Blogger smithseo said...

Incredible information, do anybody mind simply reference back to it Capital Gains Tax Advice

12:38 PM  
Blogger jackman10 said...

of course above ground pools are easier to maintain and to clean” Capital Gains Tax Advice East Grinstead

12:22 PM  
Blogger jackman10 said...

of course above ground pools are easier to maintain and to clean” Capital Gains Tax Advice East Grinstead

1:00 PM  
Blogger jackman10 said...

You made several nice points there. I did a search on the subject and found mainly folks will have the same opinion with your blog. East Grinstead Accountants

1:42 PM  
Blogger jackman10 said...

Appreciate it for this terrific post, I am glad I discovered this web site on yahoo. East Grinstead Accountants

1:42 PM  
Blogger jackman10 said...

Can I just say such a relief to get one who in fact knows what theyre dealing with online. You actually know how to bring a difficulty to light and make it crucial. More and more people really need to check this out and can see this side of the story. I cant believe youre no more well-known simply because you definitely have the gift. Accountants East Grinstead

1:57 PM  
Blogger jackman10 said...

Can I just say such a relief to get one who in fact knows what theyre dealing with online. You actually know how to bring a difficulty to light and make it crucial. More and more people really need to check this out and can see this side of the story. I cant believe youre no more well-known simply because you definitely have the gift. Accountants East Grinstead

1:57 PM  
Blogger jackman10 said...

when taking your watch for a repair, always look for a reputable and experienced watch repairman;; Crawley Accountants

1:33 PM  
Blogger smithseo said...

I was also reading a topic like this one from another site.*~”:. Forest Row Accountants

2:25 PM  
Blogger smithseo said...

Your understanding definitely fills a necessity. I’ve been wanting to locate this type of article and you truly came through. Can you believe that that which you have written just about accurately duplicates my own experience. Forest Row Accountants

2:25 PM  

Post a Comment

<< Home