Monday, January 30, 2006

Jävla en och ett

I dag kollade jag hemsidor för några översättningsbyråer här i Stockholm, bara för att få några idéer om vad som redan finns i marknaden (om man skulle vilja starta ett eget företag, t ex). Så läste jag "Vill du ha en offert?" och då blev jätte förvirrad.

Jag läste, "Do you want to have a victim?"

"Now that's a very strange thing to have on your website," tänkte jag.

Då slog det mig att ordet "offert" var en svenskifierad version av det engelska ordet "offer," såsom "erbjudande."

Så "ett offer" är "a victim" medan "offret" är "the victim" och "offren" är "the victims." Samtidigt är "en offert" "an offer"på engelska, medan "offerten" är "the offer"och "offerter" betyder "the offers."

Och nu tittar jag på ordet "offer" på engelska och undrar om det verkligen stävas så.

Har ni huvudvärk än?

EDITED TO ADD: I stand corrected by Mia that the original root of "offer" in both Swedish and English comes from Latin, and "offret" is probably a swedified version of the French "offerte" or the Italian "offerta." Still, with the stupidchallenging "bestämt" and "obestämt" forms of Swedish nouns, it's no wonder I'm confused.

11 Comments:

Anonymous mia said...

Offert tror jag härstammar ursprungligen från latin. Formen offert i sig är nog en försvenskning av franska offerte eller italienska offerta. (verben offrir (franska) resp offrire (italienska)

Det engelska ordet har samma ursprung som det svenska.

Mia lingvisten har nu talat! :)

9:58 PM  
Anonymous Anonymous said...

en offert fick jag, lära mig av mina engelska kollegor, hette antingen quotation eller tender.

but I agree "en och ett" give non- Swedes loads of trouble. Just our way of getting even with very and wild...

1:08 AM  
Blogger Ms.Take said...

Also, at times, a good way to confuse ourselves. En appelsin eller ett appelsin, anyone? :)

1:12 AM  
Blogger Me said...

Yeah, Swedish can be tricky and it's a very difficult language.
My mother has lived in Sweden for more than 35 years and she still can't pronounciate our family name.

2:16 AM  
Anonymous mia said...

LOL! Jag menade inte att vara någon "besserwisser" - bara så du vet!

Jag är bara sjukligt intresserad av språk, och språkhistoria och släktskap mellan språken är något av det roligaste jag vet - kunde helt enkelt inte låta bli!

Men jag är amatör - så jag kan också ha fel i mitt antagande. Bäst att tillägga.

9:06 AM  
Anonymous mia said...

Ska jag fortsätta? :)

Offer (inte offert) är däremot ett direktlån av fornengelska eller forntyska. Men offer har samma ursprung som offert har, fast en annan betydelse. Offer har behållit mer av den ursprungliga betydelsen medan offert har fått en förskjuten betydelse:

(en)offert, offerten (sing.best.), offerter (plur.obest.), offerterna (plur.best.)
Betyder typ "kostnadsförslag" i affärssammanhang. Verbet är "offerera". Lexins onlinelexikon ger den engelska översättningen "Quotation, tender" av ordet offert.

(ett) offer, offret (sing. best.), offer (plur. obest.), offren (plur. best.).
Betyder på engelska "a sacrifice" eller "victim" beroende på kontext (t.ex "dödsoffer, krigsoffer". Verbet är "offra" (to sacrifice).

Har jag förvirrat ännu mer nu? :)

9:40 AM  
Blogger Sven Holmström said...

"en offert fick jag, lära mig av mina engelska kollegor, hette antingen quotation eller tender."

Är det vad 'quotation' betyder i de här sammanhangen? Jag har verkligen undrat sedan jag började försöka beställa saker från amerikanska företag i jobbet.

11:44 PM  
Anonymous Knutas said...

Quotation är mycket riktigt en offert, medan det engelska offer snarare motsvarar ordet "erbjudande" i svenskan. En liten, men naggande god skillnad... :-)

4:03 PM  
Anonymous Knutas said...

...vilket ju då förstås inte på något vis hindrar att man kan använda "offer" om man tycker att man har en bra offert att komma med...

4:06 PM  
Anonymous Anonymous said...

And this, of course, means that you can offer a quotation, I suppose?

12:43 PM  
Anonymous Anonymous said...

^^ nice blog!! ^@^

徵信, 徵信網, 徵信社, 徵信社, 徵信社, 徵信社, 感情挽回, 婚姻挽回, 挽回婚姻, 挽回感情, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信, 捉姦, 徵信公司, 通姦, 通姦罪, 抓姦, 抓猴, 捉猴, 捉姦, 監聽, 調查跟蹤, 反跟蹤, 外遇問題, 徵信, 捉姦, 女人徵信, 女子徵信, 外遇問題, 女子徵信, 徵信社, 外遇, 徵信公司, 徵信網, 外遇蒐證, 抓姦, 抓猴, 捉猴, 調查跟蹤, 反跟蹤, 感情挽回, 挽回感情, 婚姻挽回, 挽回婚姻, 外遇沖開, 抓姦, 女子徵信, 外遇蒐證, 外遇, 通姦, 通姦罪, 贍養費, 徵信, 徵信社, 抓姦, 徵信, 徵信公司, 徵信社, 徵信, 徵信公司, 徵信社, 徵信公司, 女人徵信, 外遇

徵信, 徵信網, 徵信社, 徵信網, 外遇, 徵信, 徵信社, 抓姦, 徵信, 女人徵信, 徵信社, 女人徵信社, 外遇, 抓姦, 徵信公司, 徵信社, 徵信社, 徵信社, 徵信社, 徵信社, 女人徵信社, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 女子徵信社, 女子徵信社, 女子徵信社, 女子徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信,

徵信, 徵信社,徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 外遇, 抓姦, 離婚, 外遇,離婚,

徵信社,外遇, 離婚, 外遇, 抓姦, 徵信, 外遇, 徵信,外遇, 抓姦, 征信, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信,徵信社, 徵信社, 徵信, 外遇, 抓姦, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信社, 徵信社, 徵信社,徵信,徵信,

9:43 AM  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home