Wednesday, November 23, 2005

Undran

Image hosted by Photobucket.comIbland blir man positivt överraskad av folk.

Den är bra, tycker jag.

Bild: Alice in Wonderland (1951)

4 Comments:

Anonymous tk said...

alltid bra att bli positivt överaskad !

5:22 PM  
Anonymous mli said...

Sätt förväntningarna riktigt lågt så blir du alltid positivt överaskad.

7:32 PM  
Blogger Curiosa said...

Mli, it's not so much about expectation as the fact that sometimes you can get a totally different "uppfattning" of someone based on a one-sided experience.

2:48 PM  
Blogger Blancaflor said...

Det är väl underbart att människor, generellt, är mer mangfacetterade än man kanske tror vid första anblicken.

11:33 AM  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home